Tag Archives: giải pháp bãi giữ xe

Giải pháp camera bãi giữ xe thông minh

Giải pháp camera bãi giữ xe thông minh

Bãi giữ xe thông minhlà bãi giữ xe sử dụng phần mềm nhận diện thông minh kết hợp với các công nghệ tiên tiến và hiện đại như: giám sát bằng camera; kiểm soát lưu lượng xe vào/ra bằng hệ