Tag Archives: thiết bị cần thiết cho camera

Những thiết bị cần thiết cho một hệ thống camera

Những thiết bị cần thiết cho một hệ thống camera

Một hệ thống camera hoàn chỉnh thông thường cần phải có những thiết bị như sau: Camera quan sát Là một thiết bị quan trọng nhất được xem là các mắt điện tử có thể nhìn thấy hình ảnh tại